Afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023

Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023 17 december 2019  Het kabinet wil vanaf 2023 de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit door zonnepanelen in negen jaar afbouwen. Wanneer daarover met de verhuurder geen aanvullende afspraken worden gemaakt zullen de volgende negen jaar de woonlasten jaarlijks toenemen. Via zowel de politiek en samen met uw huurdersvereniging […]

Lees verder

VVD als enige coalitie-partij tegen afschaffen verhuurdersheffing

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing 5 december 2019. 180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting. Kamerleden […]

Lees verder

FRIES Huurderssteunpunt

Het FRIES Huurderssteunpunt is er voor Friese huurders die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken Deze website is opgezet op initiatief van de samenwerkende Friese Huurders Organisaties, waaraan ook de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland deelnemer is. De komende twee jaar vervullen wij zelfs het voorzitterschap van deze FHO. U vindt er wellicht mogelijkheden om uw […]

Lees verder