Meer tevreden bij binding met buurt

Tevredener bij goede binding met de buurt5 januari 2018. Binding met de buurt is belangrijker voor tevredenheid dan de woning zelf. Sociale cohesieBinding met de omgeving of sociale cohesie. Buurtbewoners met een sterke mate van binding met de buurt voelen zich voor 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen met een geringe binding bij […]

Lees verder

Huurtoeslagontvangers – na 2019 bijna 100 euro achteruit

20 december 2017 Vanaf 2019 gaan huurtoeslagontvangers een steeds groter deel van de huur zelf betalen. Dat komt omdat het kabinet de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ afschaft. In 2019 gaan huurtoeslagontvangers gemiddeld 24,- meer betalen. Dit loopt op tot gemiddeld €94,- in 2022. Gemiddelde stijging basishuur per huurtoeslagontvanger Jaar Geplande bezuiniging Gemiddeld per huurtoeslagontvanger 2019 €35.000.000,- €24,- […]

Lees verder

Wonen zoek in hoofdlijnenakkoord coalitie Sûdwest Fryslân 2018-2022

Opvallend is dat de paragraaf “wonen” totaal ontbreekt in deze beschrijving van hoofdlijnen. De sociale volkshuisvesting blijkt op weinig extra aandacht te kunnen rekenen. Wel specifiek worden benoemd de herstructurering in de wijken Sperkhem, Lemmerweg-Oost en Het Eiland in Sneek. Verder wordt het streven genoemd om in 2030 alle woningen energie-neutraal te krijgen. Ook moeten […]

Lees verder