FRIES Huurderssteunpunt

Het FRIES Huurderssteunpunt is er voor Friese huurders die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken

Deze website is opgezet op initiatief van de samenwerkende Friese Huurders Organisaties, waaraan ook de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland deelnemer is. De komende twee jaar vervullen wij zelfs het voorzitterschap van deze FHO.

U vindt er wellicht mogelijkheden om uw woonlasten te beperken en/of uw huishoudinkomen te vergroten. Bijvoorbeeld als het gaat om toeslagen, kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke belastingen. Daarnaast zijn er ook tegemoetkomingen voor studie, sport en reizen voor kinderen. Ook vindt u er regelingen voor ondersteuning op sociaal maatschappelijk gebied en de zorg met de daarbij geldende voorwaarden.

De regels en voorwaarden worden vaak direct beschreven en voor veel van deze regelingen kunt u direct een aanvraagformulier downloaden of opvragen. Zeker de moeite waard om hier eens doorheen te gaan. Ook al heeft u het niet direct nodig maar heeft u er wel recht op.

Te veel geld blijft ongebruikt op de plank liggen van gemeenten en andere overheidsinstanties.

Klik deze link  www.frieshuurderssteunpunt.nl   aan om op de website te komen.

Door uw woonplaats in te toetsen, vindt u meer informatie.

Geplaatst in INFO - bronnen.