Welkom bij Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland.

Algemene Leden Vergadering 2024

Op dinsdag 23 april zijn niet alleen onze leden maar alle huurders van Dynhus in het woongebied van HV-ZWF welkom op onze ALV 2024. 

Naast  verantwoording voor het gevoerde beleid over 2023, onze inzet voor 2024 en visie op de toekomst van HV Zuidwest-Friesland kunt u kennis maken met de nieuwe directeur/bestuurder en de manager Klant en Thuis van Dynhys. Ook krijgt u een korte presentatie over taak en werkzaamheden van de leefbaarheidsregiseur.

De beleidsadviseur Wonen van de gemeente “De Fryske Marren” geeft een toelichting over samenleving in de buurt, de problematiek die er speelt, mogelijke oplossingen en welke partijen daarin een rol vervullen. Zaken die ook spelen in de gemeente Súdwest Fryslân en van zowel Dynhus als de huurdersvereniging de nodige aandacht vragen en krijgen.

Ondanks algemene instemming op de ALV van vorig jaar is het niet mogelijk gebleken om, ondanks de  nog steeds bestaande jarenlange goede samenwerking, als één nieuwe huurdersvereniging  met HV-Lemsterland verder te gaan. Wat dit voor ons betekent wordt toegelicht in vooruitzichten en keuzes voor onze toekomst.

Als vertegenwoordiger van de belangen van onze leden/huruders zijn onze keuzes en besluiten van invloed op alle huurders van Dynhus. Deze avond biedt de gelegenheid om u hierover te laten informeren, maar ook om te laten horen wat u vindt en aandacht voor vraagt.

Daarom hopen we u op dinsdag 23 april a.s. te kunnen begroeten in de Klameare te Workum. De zaal is open vanaf 19:30 uur – aanvang 20:00 uur.

De uitnodigingen worden per e-mail of per post verzonden. De vergaderstukken vindt u  op deze website en liggen ter inzage tijdens de vergadering.

Nieuw op onze site: Kijk bij INFO-bronnen eens op het FRIESE Huurderssteunpunt