Welkom op de website van Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland.

LEDENVERGADERING 2020

Na uitstel van de ledenvergadering 2020 vanwege het corona-virus en momenteel stijgende aantallen besmettingen heeft het bestuur besloten om de leden van de huurdersvereniging via de mail of per brief te benaderen met het verzoek om het bestuurlijk jaar 2019 op basis van schriftelijke reacties te mogen afsluiten. Dit doen wij binnen de wettelijke kaders die hier voor staan. In de brief die u ontvangt worden argumenten en ook informatie gegeven waar onze leden hun keuze voor instemming kunnen baseren. Deze en meerdere informatie/vergaderstukken zijn ook te vinden op deze site.

Wonen Zuid West Friesland  te Balk & Lyaemer Wonen te Lemmer vormen sinds 1 januari 2020 officieel één nieuwe woningcorporatie. Na verbouwing van het kantoor in Balk en de inhuizing vanuit Lemmer wordt eind van dit jaar de naam van de nieuwe corporatie onthuld. Totdat ook alle interne zaken op elkaar zijn afgestemd blijven de corporatie nog opereren op basis van bestaande regels en procedures. Ook voor ons, als bestuur van de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland, breekt een periode van veranderingen aan. Door samen met de huurders in te stemmen met de fusie, staat ons een belangrijke taak te wachten. Inmiddels hebben we samen met de huurdersvereniging Lemsterland een nieuwe vertegenwoordiger van de huurders binnen de Raad van Commissarissen voorgedragen, welke na instemming van de Autoriteit Wonen wordt benoemd. Tussen nu en 2023 zal moeten blijken dat de voorgespiegelde voordelen van de fusie daadwerkelijk worden waargemaakt en de voordelen voor en belangen van de huurders voldoende zijn gewaarborgd. Worden de besparingen gerealiseerd en krijgen alle huurders voor die datum het aanbod van zonnepanelen op hun woning? We voelen ons verplicht dit proces nauwlettend te volgen, hetgeen voor ons een intensieve, verantwoordelijke en vooral drukke taak betekent die we in samenwerking met de huurdersvereniging Lemsterland gaan uitvoeren. Of en wanneer de huurdersverenigingen samengaan of in een ander vorm worden voortgezet hangt af van de ontwikkelingen.

Wij hebben het voornemen om, beter dan in het verleden,  u via deze site op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten van dit proces.

Blijf op de hoogte door ons te volgen en ons te informeren via deze site.

 

Nieuw op onze site: Kijk bij INFO-bronnen eens op het FRIESE Huurderssteunpunt