Welkom bij Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland.

Enerverende Algemene Leden Vergadering 2023

Op de laatste ALV van 9 mei j.l. heeft de vergadering het bestuur toestemming gegeven verder te gaan met het uitwerken van voorstellen om te komen tot een nieuwe huurdersvereniging samen met huurdersvereniging Lemsterland.

Het bestuur heeft de aanpak hiervoor geschetst, welke stappen moeten worden doorlopen in dit proces en hoe de organisatie en bemensing hiervan wordt ingevuld.

Op de eerst volgende ledenvergaderingen zal de uitkomst hiervan ter instemming worden gepresenteerd aan de leden van de beide huurdersverenigingen.

Bij herverkiezing van de bestuursleden heeft de vergadering besloten om de bestuursperiode van mevr. A. Hellemons niet te verlengen. Dat betekent dat het bestuur de komende periode, tot de oprichting van de nieuwe huurdersvereniging, met vijf personen haar taken zal vervullen en werken aan de toekomst van de huurdersvereniging.

 

Nieuw op onze site: Kijk bij INFO-bronnen eens op het FRIESE Huurderssteunpunt