Welkom op de website van Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland.

Op onze jaarlijkse ledenvergadering van woensdag 28 maart j.l.  konden wij een 50-tal belangstellenden verwelkomen. De belangrijkste bevindingen van deze avond:

  • Bij de presentaties kwam naar voren dat bewoners zelf tijdig moeten anticiperen als het gaat om wonen bij ouder worden en behoefte aan zorg in de nabije toekomst.
  • De aanwezigen konden zich vinden in het door het bestuur gevolgde beleid van afgelopen jaar en kreeg het vertrouwen en steun voor overleg en onderhandelingen t.a.v. de voornemens tot fusie van de beide corporaties Wonen Zuidwest-Friesland en Lyaemer Wonen.  Op deze site gaan we u nader informeren en op de hoogte houden over verloop en uitkomsten van dit proces.
  • Om bereikbaarheid en betrokkenheid te vergroten worden vanaf 2019 de ledenvergaderingen bij toerbeurt gehouden in Balk, Workum en Sint Nicolaasga. In tussenliggende jaren worden in beide andere plaatsen informatieavonden georganiseerd.

Naast een mogelijke fusie gaan we ons de komende tijd volop bezig houden met de doelstelling van Parijs-2015, energie-transitie en de gevolgen daarvan voor de huurders van Wonen Zuidwest-Friesland. Ook dit wordt een apart item op onze site.

Blijf op de hoogte en blijf ons volgen en informeren via deze site