Welkom op de website van Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland.

LEDENVERGADERING 2021

Na uitstel van de ledenvergadering 2020 vanwege het corona-virus  hebben we, via schriftelijke en digitale raadpleging, zonder bezwaren en dus met algehele instemming van de leden, het jaar 2019 kunnen afsluiten. 

Helaas hebben we opnieuw, met in het achterhoofd de positieve ontwikkelingen en vooruitzichten  t.a.v. de Corona-epedimie,  nogmaals moeten besluiten de ledenvergadering 2021, hetgeen wettelijk is toegestaan, voorlopig te verplaatsen tot na de zomer. We hopen dan weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Dit zal, zonder verdere tegenslagen, dan plaatsvinden in Sint-Nicolaasga. Locatie, datum en tijdstip zullen we tijdig bekend maken. Wel zullen we binnenkort het bestuurlijk jaarverslag en financieel jaarverslag 2020 op deze website publiceren. 

Momenteel houden we ons intensief bezig met de realisatie van de fusie door “Dynhus”, waarbij we vooral voorspelde besparingen en voordelen op basis waarvan wij en onze leden/huurders ingestemd hebben met deze fusie. In ieder geval is het eerste zichtbare project, het plaatsen van zonnepanelen, inmiddels in volle gang. 

Wonen Zuid West Friesland  te Balk & Lyaemer Wonen te Lemmer vormen sinds 1 januari 2020 officieel één nieuwe woningcorporatie, “Dynhus” De verbouwing van het kantoor in Balk is inmidels in volle gang, de inhuizing vanuit Lemmer moet deze zomer een feit zijn. Ook organisatorische en interne zaken moeten tegen die tijd op elkaar zijn afgestemd. Als besturen, van huurdersvereniging Zuidwest-Friesland en huurdersvereniging Lemsterland werken we momenteel intensief samen en  zien we, net als de directie/bestuurder van “Dynhus”, allen nut en noodzaak om uiterlijk 2023 als één huurdersbelangen-organisatie verder te gaan. In dit proces worden de eerste verkennende stappen gezet zodra we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Inmiddels kijken we vanuit de Samenwerkende Friese Huurdersbelangen Organisaties ook naar de toekomst van onze huurdersverenigingen. 

Inmiddels is ook een nieuwe Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf leden, actief. Samen met HV-Lemsterland zijn we betrokken bij de selectie en benoemingsprocere voor twee nieuwe  RvC leden waarvan één vertegenwoordiger van de huurdersverenigingen. 

Momenteel staat de verduurzaming en de energietransitie hoog op de agenda bij rijk, gemeenten en dus ook bij ons, als gesprekspartner bij de Prestatieafspraken met corporatie en gemeenten. 

Blijf op de hoogte door ons te volgen en ons te informeren via deze web-site.

 

Nieuw op onze site: Kijk bij INFO-bronnen eens op het FRIESE Huurderssteunpunt