Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021 Door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen of bevriezen, als je inkomen plotseling keldert, maar de huurder moet daar zelf om vragen en dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.   Na maximaal drie jaar […]

Lees verder

VVD als enige coalitie-partij tegen afschaffen verhuurdersheffing

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing 5 december 2019. 180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting. Kamerleden […]

Lees verder

Huurder blijft melkkoe voor regering

Geen nieuw Sociaal Huurakkoord Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen […]

Lees verder

Huren stijgen harder dan inflatie

Huur stijgt veel harder dan inflatie  (samenvatting publicatie Woonbond) , 5 september 2018 De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5% (volgens CBS). Veel hoger dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg. Sociaal Huurakkoord De […]

Lees verder

Gemeente weigert traplift en dan …

Woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. De gemeente mag een traplift niet weigeren puur omdat lichamelijke beperkingen op basis van uw leeftijd voorzienbaar zou zijn. Dat is voor iedereen anders. Weigeren van een woningaanpassing mag bijvoorbeeld wel als u onlangs met uw fysieke klachten bent verhuisd naar […]

Lees verder