Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

Let op: Op basis van de fusie-afspraken moet worden bekeken wat dit bericht voor onze huurders tot 2025 betekent! Momenteel maakt  “Dynhus” geen gebruik van inkomensafhankelijke huurprijsbepaligen. 29 maart 2021 Bron: Woonbond De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk […]

Lees verder

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021 Door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen of bevriezen, als je inkomen plotseling keldert, maar de huurder moet daar zelf om vragen en dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.   Na maximaal drie jaar […]

Lees verder