VVD als enige coalitie-partij tegen afschaffen verhuurdersheffing

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing

5 december 2019.

180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting.

Kamerleden ontvangen een bundeling van wooncrisis-verhalen van Sandra Hofstra. Zij had jarenlang haar dochten en kleindochter bij haar in huis wonen, omdat haar dochter al die tijd moest wachten op een sociale huurwoning. Zij deelden hun verhaal op wooncrisis.nl.

De minister had aanvankelijk verwezen naar de Belastingdienst, omdat het bezwaarschrift daar formeel thuishoort. Nu het bezwaar is afgewezen, wenden de corporaties zich weer tot de minister.

Niet uit te leggen

De in 2013 als tijdelijke crisismaatregel ingevoerde verhuurderheffing is ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Inmiddels is de economische crisis voorbij, maar zitten we midden in een wooncrisis. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘Het is niet uit te leggen dat de overheid de kas van corporaties blijft plunderen, terwijl er veel meer betaalbare huurwoningen nodig zijn, en er honderdduizenden huurwoningen verduurzaamd moeten worden.’

Coalitiepartijen willen van heffing af

Ondertussen willen alle coalitiepartijen behalve de VVD ook van de verhuurderheffing af. Voor de oppositie is de heffing al langer een doorn in het oog. Jansen: ‘Hoog tijd om dit om te zetten in daadkracht. Schrap de heffing en pak de wooncrisis aan.’

Geplaatst in Uit de Pers, Uncategorized.