FRIES Huurderssteunpunt

Het FRIES Huurderssteunpunt is er voor Friese huurders die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken Deze website is opgezet op initiatief van de samenwerkende Friese Huurders Organisaties, waaraan ook de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland deelnemer is. De komende twee jaar vervullen wij zelfs het voorzitterschap van deze FHO. U vindt er wellicht mogelijkheden om uw […]

Lees verder