Afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023

Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023

17 december 2019 

Het kabinet wil vanaf 2023 de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit door zonnepanelen in negen jaar afbouwen.

Wanneer daarover met de verhuurder geen aanvullende afspraken worden gemaakt zullen de volgende negen jaar de woonlasten jaarlijks toenemen. Via zowel de politiek en samen met uw huurdersvereniging kunt u zich inspannen om deze stijging van woonlasten tegen te houden of te compenseren.

Huidige afspraken met de fusie-corporaties Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen.

De fusie-corporatie investeert voor 2023 in zonnepanelen voor iedere woning. Afgesproken is dat de huurder hiervoor maandelijks een gering bedrag aan service-kosten betaald. De besparing op de energierekening is echter een veelvoud daarvan. Uitgangspunt is dat de maandlasten in balans blijven en dat de huurder vrijwel altijd voordeel heeft van de nieuwe situatie.

Afbouwen salderingsregeling

Via een nieuwe wet zal de salderingsregeling per 2023 afgebouwd worden. Daarmee wordt de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit (en daarmee de besparing op de energierekening) stapsgewijs lager, maar de servicekosten nemen niet af. Punt van zorg is dat de woonlasten van huurders met een servicecontract op basis van de huidige salderingsregeling, zullen daardoor stijgen.

Overeenkomst open breken

Mogelijk moeten afspraken tussen huurder en verhuurder moeten worden bijgesteld, zodat de woonlasten gelijk blijven. Ook bij het afsluiten van nieuwe contracten moet hier rekening mee gehouden worden.

NOM-woningen

Bij de zogenaamde nul-op-de-meter woningen (NOM) is het gevolg nog groter, omdat deze woningen juist heel veel zonnepanelen hebben. Effectief zijn het dan zelfs geen echte NOM-woningen meer. Woningcorporaties kunnen bij deze woningen een speciale energieprestatievergoeding (EPV) vragen. De Woonbond vindt daarom dat deze EPV ook stapsgewijs afgebouwd moet worden vanaf 2023.

Bron: Woonbond

Redactie: Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland

Geplaatst in Uit de Pers.