Wonen bijna helft van inkomen arme huishoudens

Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen

21 maart 2018

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft  spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Na Denemarken is dit het hoogste percentage van Europa. 

 

Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten

43% van de arme Nederlandse huishoudens geeft meer dan 40% van het inkomen uit aan wonen.  Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU. Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.

Tijd voor huurverlaging

‘Wij herkennen dat veel huurders in Nederland een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan aan wonen’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De huren zijn de afgelopen jaren enorm gestegen terwijl de inkomens zijn gedaald. Veel huurders leven in armoede. De Woonbond is dan ook een actie gestart voor huurverlaging. Een huurverlaging van gemiddeld 10% geeft lagere inkomens  wat extra ademruimte.’ Op de actiesite actiehuurverlaging.nl (externe link) kunnen huurders een oproep tot huurverlaging aan hun verhuurder doen.

Groter verschil arm en rijk

Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is.

Geplaatst in Uncategorized.