Meer tevreden bij binding met buurt

Tevredener bij goede binding met de buurt
5 januari 2018.

Binding met de buurt is belangrijker voor tevredenheid dan de woning zelf.

Sociale cohesie
Binding met de omgeving of sociale cohesie. Buurtbewoners met een sterke mate van binding met de buurt voelen zich voor 97 procent tevreden met hun leven. Bij mensen met een geringe binding bij de woonomgeving is dit 69 procent.

Overlast
Mensen die overlast ervaren in hun buurt, bijvoorbeeld door lawaai of stank, zijn minder vaak tevreden met het leven. Van bewoners die veel overlast in hun buurt ervaren is 85 procent tevreden met hun leven. Van de mensen die helemaal geen of weinig overlast ervaren is 94 procent tevreden.

Woning
Kenmerken van de woning hebben ook invloed op de tevredenheid met het leven. Bewoners van een vrijstaand huis zijn vaker tevreden dan mensen met een etagewoning, namelijk 97 tegen 88 procent. Personen met een hoek- of tussenwoning zitten hier qua tevredenheid tussenin

Bron: Woonbond

Geplaatst in Nieuws.