Wonen zoek in hoofdlijnenakkoord coalitie Sûdwest Fryslân 2018-2022

Opvallend is dat de paragraaf “wonen” totaal ontbreekt in deze beschrijving van hoofdlijnen. De sociale volkshuisvesting blijkt op weinig extra aandacht te kunnen rekenen. Wel specifiek worden benoemd de herstructurering in de wijken Sperkhem, Lemmerweg-Oost en Het Eiland in Sneek. Verder wordt het streven genoemd om in 2030 alle woningen energie-neutraal te krijgen. Ook moeten belemmeringen om mensen langer thuis te laten wonen worden weggenomen. Enig optimisme voor de sociale woonsector mag worden geput uit het feit dat de portefeuille Wonen verhuist van Gea Akkerman (CDA) naar Stelle van Gent (PvdA).

Geplaatst in Archief.