Gerichte aanpak energiearmoede huurders

25 oktober 2021 Bron: De Woonbond Veel huurders komen in grote problemen door de explosieve stijging van de energieprijzen. Ruim een half miljoen Nederlanders leeft al in energiearmoede. 87% van hen is huurder. Verwacht wordt dat door de hoge prijs van gas, warmte en elektra het aantal huurders dat in energiearmoede leeft de komende maanden […]

Lees verder

Eerste Kamer stemt in met extra huurverhogingen 2022

Let op: Op basis van de fusie-afspraken moet worden bekeken wat dit bericht voor onze huurders tot 2025 betekent! Momenteel maakt  “Dynhus” geen gebruik van inkomensafhankelijke huurprijsbepaligen. 29 maart 2021 Bron: Woonbond De Eerste Kamer stemde 23 maart in met een wetswijziging waarmee er vanaf 1 juli 2022 een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk […]

Lees verder

Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021 Door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen of bevriezen, als je inkomen plotseling keldert, maar de huurder moet daar zelf om vragen en dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.   Na maximaal drie jaar […]

Lees verder

Afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023

Hogere woonlasten voor huurders met zonnepanelen vanaf 2023 17 december 2019  Het kabinet wil vanaf 2023 de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit door zonnepanelen in negen jaar afbouwen. Wanneer daarover met de verhuurder geen aanvullende afspraken worden gemaakt zullen de volgende negen jaar de woonlasten jaarlijks toenemen. Via zowel de politiek en samen met uw huurdersvereniging […]

Lees verder

VVD als enige coalitie-partij tegen afschaffen verhuurdersheffing

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing 5 december 2019. 180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting. Kamerleden […]

Lees verder