Algemen Leden Vergadering 2024

WONEN IN UITVOERING

de werktitel van de Algemene Ledenvergadering  2024.

Zowel landelijk als in de eigen omgeving en woonsfeer spelen vele ontwikkelingen die invloed hebben op uw huidige of toekomstige woonsituatie. Is er nog een geschikte, goede en betaalbare (huur)woning en hoe lang is de wachttijd als je een woning zoekt of wilt verhuizen. Zijn  buurt en wijk prettig en veilig om in te wonen en wie zijn daar verantwoordelijk voor. Daar werken niet alleen wij, maar ook Dynhus, de gemeenten en verlerlei instanties aan. Maar ook dat je als huurder/buurtbewoner daar zelf een verantwoordelijkheid in hebt en invloed op kunt uitoefenen.

Hier vindt u de agenda en vergaderstukken voor onze ALV op dinsdag  23 april 2024. Zodat u  deze van tevoren kunt inkijken, downloaden of printen. Deze zijn ook beschikbaar tijdens de vergadering.

Voor een vlot verloop van de vergadering vragen wij u deze stukken door te lezen en uw vragen gericht te formuleren op agendapunt of onderwerp. Via de mail kunt u ons ten alle altijde  vragen of opmerkingen doen toekomen die we eventueel zullen meenemen.

Hiervoor alvast onze dank en tot 23 april.

Wij verzoeken u via [Contact] -> [Vragen  of Reageren] op deze site, ons in kennis te stellen van uw komst. Dit vanwege het feit dat ook niet-leden welkom zijn op onze ledenvergadering.  Wij kunnen dan rekening houden met de benodigde zaalruimte en catering.