Algemen Leden Vergadering 2023

DIT JAAR CONCENTREERT DE INHOUD VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (de ALV) ZICH VOORNAMELIJK OP DE TOEKOMST VAN DE HUURDERSVERENIGING EN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. DAARNAAST WERKEN WE OOK ONZE HUISHOUDELIJKE AGENDA AF EN LEGT HET BESTUUR VERANTWOORDING AF VOOR HET GEVOERDE BELEID IN 2022

U vindt hier de agenda en vergaderstukken voor onze ALV op dinsdag 9 mei 2023. Zodat u  deze van tevoren kunt inkijken, downloaden of printen. Deze zijn ook beschikbaar tijdens de vergadering. Het financieel jaarverslag wordt bij de vergadering uitgedeeld.

Voor een vlot verloop van de vergadering vragen wij u deze stukken tijdig te lezen en uw vragen gericht te formuleren op onderwerp of inhoud.

Hiervoor alvast onze dank en tot 9 mei.

Wij verzoeken u via [Contact] -> [Vragen  of Reageren] op deze site, ons in kennis te stellen van uw komst. Dit vanwege het feit dat ook niet-leden welkom zijn op onze ledenvergadering.  Wij kunnen dan rekening houden met de benodigde zaalruimte en catering.