De huurdersvereniging Zuidwest-Friesland ziet er consequent en nauwgezet op toe dat de belangen van de huurders gewaarborgd worden en blijven. De huurdersvereniging overlegt namens de huurders regelmatig met de directie van Wonen Zuidwest Friesland. Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • De huurlasten
  • Onderhoud en kwaliteitsverbeteringen van woningen
  • Verkoopbeleid van woningen en/of appartementen
  • Zaken die spelen op het gebied van leefbaarheid
  • Verhouding van prijs en kwaliteit in relatie tot dienstverlening
  • Beleid ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen in en om de woning van de huurder
  • Service abonnementen en servicekosten
  • Onderhoud van groenvoorzieningen rondom wooncomplexen
  • Meedenken met Wonen Zuidwest- Friesland over wooncomplexen en woningen voor de toekomst mede in verband met de sterke vergrijzing ( verzilvering ) die ook voor onze regio van toepassing is en toe zal nemen in de komende jaren.

Daarom ……… word lid van de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland en meldt U <hier> aan.