Lid Worden?

    Voor € 0,50 per maand bent u lid van de huurdersvereniging, dit bedrag wordt via de woningstichting geïnd met de maandelijkse huurbetaling. Meldt u aan als lid middels onderstaand formulier of rechtstreeks via de woningstichting middels
    telefoonnummer: 0514- 608080.

    Ja, Ik wil lid worden van de huurdersvereniging

    Beantwoord de vraag