Tijdelijke huurkorting bij gedaald inkomen

31 maart 2021

Door de nieuwe wet Tijdelijke Huurkorting kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen of bevriezen, als je inkomen plotseling keldert, maar de huurder moet daar zelf om vragen en dat moet schriftelijk. De verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

 

Na maximaal drie jaar huur weer omhoog

De tijdelijke huurkorting kan maximaal drie jaar duren.

 

Ook tijdelijke korting bij nieuwe woning

Tijdelijke huurkorting kan ook worden aangevraagd voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor deze woning op het oog had

 

Verhuurder kan verzoek ook weigeren

De verhuurder is niet verplicht om die korting daadwerkelijk te geven. Daar is de Woonbond kritisch over. Dat de korting op geen enkele manier af te dwingen valt, maakt huurders afhankelijk van de goedwillendheid van verhuurders.

 

Niet alleen woningcorporaties

Zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en vastgoedbeleggers kunnen gebruikmaken van de nieuwe wet en dus tijdelijke huurkortingen gaan verstrekken op verzoek van huurders.


Eenmalige huurverlaging is andere regeling

Let op: tijdelijke huurkorting is iets anders dan de eenmalige huurverlaging waar corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur in 2021 wettelijk recht op hebben. De eenmalige (alleen in 2021 toe te kennen) huurverlaging is géén tijdelijke korting die na drie jaar weer ophoudt, maar een blijvende verlaging van je huurprijs.

Geplaatst in ACTUEEL, Uncategorized.