VVD als enige coalitie-partij tegen afschaffen verhuurdersheffing

Corporaties willen echt antwoord op bezwaar verhuurderheffing 5 december 2019. 180 corporaties tekenden dit jaar bezwaar aan bij de belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. Deze belasting, die corporaties betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, is in strijd met de Woningwet. Die stelt dat corporaties huuropbrengsten moeten investeren in de volkshuisvesting. Kamerleden […]

Lees verder

FRIES Huurderssteunpunt

Het FRIES Huurderssteunpunt is er voor Friese huurders die een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken Deze website is opgezet op initiatief van de samenwerkende Friese Huurders Organisaties, waaraan ook de huurdersvereniging Zuidwest-Friesland deelnemer is. De komende twee jaar vervullen wij zelfs het voorzitterschap van deze FHO. U vindt er wellicht mogelijkheden om uw […]

Lees verder

Huurder blijft melkkoe voor regering

Geen nieuw Sociaal Huurakkoord Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken. Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen […]

Lees verder

Huren stijgen harder dan inflatie

Huur stijgt veel harder dan inflatie  (samenvatting publicatie Woonbond) , 5 september 2018 De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5% (volgens CBS). Veel hoger dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen. In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg. Sociaal Huurakkoord De […]

Lees verder

Gemeente weigert traplift en dan …

Woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. De gemeente mag een traplift niet weigeren puur omdat lichamelijke beperkingen op basis van uw leeftijd voorzienbaar zou zijn. Dat is voor iedereen anders. Weigeren van een woningaanpassing mag bijvoorbeeld wel als u onlangs met uw fysieke klachten bent verhuisd naar […]

Lees verder

VERHUURDERS WILLEN NIET en MINISTER LUISTERT NIET

Minister maakt geen werk van initiatiefrecht huurders 11 juli 2018 Minister Ollongren gaat niet aan de slag met een initiatiefrecht voor huurders. De Tweede Kamer had haar opgeroepen de mogelijkheid voor initiatiefrecht van huurders te onderzoeken. Met dit initiatiefrecht zouden huurders een redelijke aanpassing aan de huurwoning kunnen afdwingen wanneer de verhuurder niet in beweging […]

Lees verder

Regering jaagt huurprijzen omhoog door belastingen

Friesland luidt noodklok over huurbelastingen 19 gemeenten, 9 woningcorporaties en 8 huurdersorganisaties uit Friesland hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebbende noodklok geluid over de belastingmaatregelen die de huursector zwaar treffen. Luchtfoto van Joure, Friesland Getty Images Het gaat om de bestaande verhuurderheffing, de vennootschapsbelasting en de zogeheten ATAD die is bedoeld […]

Lees verder

Huurders hebben minder te besteden dan kopers

Huurders hebben minder te besteden dan kopers 29 mei 2018. Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers bij een zelfde inkomen Dat verschil loopt onder het huidige kabinetsbeleid alleen maar op. Kopers gaan er in de huidige regeerperiode in koopkracht veel meer op vooruit dan huurders. Het NIBUD heeft verschillende […]

Lees verder

Tevreden over energiezuinige woning

Meeste huurders in energiezuinige woning tevreden 9 mei 2018. De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV. Nul-op-de-meter woning in […]

Lees verder