Huren stijgen harder dan inflatie

Huur stijgt veel harder dan inflatie  (samenvatting publicatie Woonbond) , 5 september 2018

De afgelopen zes jaren stegen de huurprijzen gemiddeld 18,5% (volgens CBS). Veel hoger dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen.

In 2013 werd het beleid dat de huurprijzen van sociale huurwoningen maximaal met inflatie stegen losgelaten, met een huurexplosie als gevolg.

Sociaal Huurakkoord

De laatste jaren is de huurverhoging bij corporaties nog enigszins geremd, door het Sociaal Huurakkoord tussen corporatiekoepel Aedes en de Woonbond. Door de enorme stijging in eerdere jaren betalen mensen fors te veel. Het is hoog tijd dat de woonlasten van huurders omlaag gaan. Ook de huurprijsstijging in de vrije sector moet aan banden worden gelegd.

Huur of energierekening

Het verlagen van de woonlasten kan door de huur te verlagen of door de energierekening te verlagen door het verduurzamen van huurwoningen. Het kabinet moet daarvoor dan de verhuurderheffing inzetten. Corporaties kunnen dan kiezen voor betaalbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming.

Ook huurdersvereniging Zuidwest Friesland zet in op beperking van de huurverhoging en waar mogelijk op verlaging. Dat betekent voor ons kijken naar de totale woonlasten. Investeren in energiebesparende of energie-opwekkende voorzieningen zoals isolatie en zonnepanelen waarvan de opbrengst grotendeels ten goede komen van de huurder. Maar ook de huurverhoging beperken of voorkomen. Want inflatiecorrectie werkt weer nieuwe inflatie in de hand. Zolang inkomens, pensioenen en uitkeringen niet evenredig meestijgen leidt dit tot achteruitgang van koopkracht.

Geplaatst in Uncategorized.